سفارش تبلیغ
بررسی مالکیت دامنه هاست ایران
آن را که نانخور کم است یکى از دو توانگرى‏اش فراهم است . [نهج البلاغه]